O festivalu


Da li voliš svoje slobodno vreme da provodiš u prirodi? Da li voliš da slušaš muziku na otvorenom
prostoru, izvan svoje sobe, gradske gužve i klupske atmosfere? Da li želiš da na jedno takvo mesto
povedeš i porodicu i prijatelje?

Mountain Music Fest je celodnevni porodični i muzički festival na kojem su pored muzičkih sadržaja
jednako važni i drugi – adrenalinski, avanturistički, kreativni, sportski i dečiji sadržaji!

U moru sjajnih muzičkih festivala upoznaj jedan planinski!
Festival posebne energije i sasvim drugačiji!

Srce kuca jako! – Mountain Music Fest