Orijentiring

Subota, 13. Avgust | Vreme: 12-18h | Uzrast: 10+

Izgubite se u šumi, na livadi, pored potoka. Pronađite vaš položaj na karti, orijentišite se pomoću terena, objekata i kompasa.

Lavirint i potraga za blagom: Napravite plan, izaberite put i dojurite do cilja. Za sve one koji vole prirodu i žele da se slobodno kreću kroz nju, Planinarsko sportski klub „Pobeda“ će pokazati orijentisanje u prirodi pomoću karte i kompasa i pokušaće da približe orijentiring kao sport.

Lavirint:

Učesnik dobije kartu lavirinta i zadate tačke koje treba da pronađe. U ruci ima čip kojim overava svaku tačku i na njemu beleži vreme.

Potraga za blagom:

Učesnik dobije kartu prostora gde se održava festival i ucrtane tačke. Na svakoj tački će biti slovo, koje ce činiti reč. Potrebno je na cilju da se slože slova u reč gde ih čeka “blago” kao nagrada.

*U potragu za blagom mogu ići i manja deca uz pratnju starijeg.