Planina kao skulptura

Subota, 17. Avgust – Kreativne radionice

planina kao skulptura 2

Vajarska radionica! Budući da se naš festival održava na jednoj od lepših planina u Srbiji, koja je poznata po čistom vazduhu, prijatnoj klimi i predivnim krajolicima – teme za vajarske radove će se crpeti upravo iz ovog ambijenta.

Najmlađi polaznici i svi drugi zainteresovani biće u prilici da reaguju na okruženje sopstvenom kreativnošću, uz stalno prisustvo mentora / autora ove radionice, koji će pomagati u realizaciji radova u glini, crteža na papiru, obradi materijala koje zateknemo u prirodi, odabiru ready-made objekata, ali i izradi kratkih filmova i fotografija vezanih za skulpturalnost u prirodi.

planina kao skulptura 1